Back

Які форми навчання існують у нашій школі?

 • Денна
 • Сімейна
 • Екстернат

Усі ці форми є абсолютно рівнозначними.

Що таке денна форма навчання і кому вона доступна?

Денна форма здобуття освіти – спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі в стінах школи. Здобуття загальної середньої освіти за денною формою може бути організовано для осіб від 6 років, які навчаються у 1-11 кл.

Підсумкове оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти та його атестація здійснюється на загальних підставах згідно законодавства України та рішення педагогічної ради школи.

Що таке сімейна форма навчання і кому вона доступна?

Cімейна (домашня) форма здобуття освіти — це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні, не нижчому за стандарти освіти, несуть батьки. Якщо рівень знань дитини виявиться незадовільним — школа має повне право наполягати на її поверненні до денної форми навчання.

Учні на сімейній формі навчання отримують шкільні підручники, консультації та допомогу вчителів при вивченні предмету.

Під час організації навчання дітей, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту одночасно в закладах освіти країни перебування і України, педагогічною радою було прийнято рішення оптимізувати навчальний процес для таких учнів. А саме, оцінювання результатів навчання учнів, які одночасно здобувають освіту в закладах освіти країни перебування та України, із тих предметів, які вивчаються в закордонній школі і відповідають предметам української типової освітньої програми, здійснювати на підставі результатів, отриманих у закордонній школі.

Зарахування (переведення) на індивідуальну форму здобуття освіти здійснюється зазвичай на навчальний рік.

Здобуття загальної середньої освіти за сімейною формою може бути організовано для осіб які навчаються у 1-11 кл.

Що таке екстернатна форма навчання і кому вона доступна?

Екстернат — це вид навчання, коли учень зареєстрований у школі, але навчається вдома. При цьому здає всі річні контрольні в школі, навчається за шкільними підручниками і приходить на консультації до вчителів у школу. Також під час складання іспитів він визнається учнем школи, за якою закріплений.

Особливість екстернату в Україні в тому, що законодавчо він доступний не для всіх.

Згідно з Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах на нього можуть перейти тільки:

 • учні з особливими потребами;
 • діти-спортсмени або ті, які займаються мистецтвом;
 • учні, які випереджають шкільну програму;
 • діти, які часто переїжджають у зв’язку з відрядженнями батьків або живуть за кордоном;
 • учні, які проживають на тимчасово окупованій території чи на не контрольованій Україною території;
 • діти-іноземці або учні без громадянства, які проживають на території України;
 • учні, які не завершили здобуття загальної середньої освіти або є випускниками минулих років і не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або не пройшли атестацію.

 

Які документи необхідні для переходу на індивідуальну форму навчання?

Необхідно подати стандартний пакет документів, щоб дитину до неї зарахували:

 • заява, одного з батьків або осіб, що їх замінюють
 • документ, що посвідчує особу учня (свідоцтво про народження, паспорт)
 • медична довідка № 086-1/о;
 • документ про здобуття початкової або базової загальної середньої освіти (за наявності)

Якщо ж ви зареєстровані в школі і просто хочете змінити форму навчання, необхідна заява одного з батьків.

Зразки таких заяв можна знайти у секретаря школи.