Back

Ф І Л О С О Ф І Я

     Наша філософія заснована на біблійних принципах і спрямована на  гармонійний всебічний розвиток особистості учнів, формування у них ключових освітніх компетентностей.

     Ми створюємо умови для отримання високих академічних знань, а також виховуємо фізичні, соціальні та духовні цінності, готуючи майбутнє щасливе суспільство.

Б А Ч Е Н Н Я

     Наша школа – християнський заклад з унікальним освітнім простором, принципи і цінності якого ґрунтуються на біблійному світогляді, а устрій, традиції, правила є еталоном для наслідування та підготовки випускників до активної участі в житті суспільства.

М І С І Я

     Сприяти фізичному, розумовому, соціальному, духовному розвитку учнів, формуючи високі ідеали та відповідальність перед Богом і суспільством.

Ц І Н Н О С Т І

  1. Віра в Бога

Бог є Творцем нашого світу, який Він створив Своїм Словом за шість буквальних днів, а кожна людина – унікальним творінням, що має Його подобу. Бог любить кожну людину та бажає подарувати їй вічне життя.

  1. Авторитет Біблії

Ми віримо, що Старий та Новий Заповіт – це Слово Боже. Усі члени шкільної громади визнають Його авторитет та дотримуються Закону Божого і прагнуть втілювати істини, що записані в Біблії в стосунках та всіх сферах діяльності.

  1. Всебічний розвиток

Різноманітні навчальні, соціальні, мистецькі заходи, що проводяться в школі, дозволяють учням максимально розкрити свої таланти та здібності. Збагачують шкільний досвід всіх учасників освітнього процесу.

  1. Партнерство

Батьки, місцева громада та шкільний персонал є партнерами в діяльності християнської школи. Взаємна повага, спілкування та зацікавленість всіх учасників освітнього процесу є важливими для успіху місії.

  1. Сім’я

Ми вважаємо, що сім’я – найбільша цінність в житті дитини і розглядаємо школу як чудову платформу для зміцнення стосунків між дітьми та батьками, максимально залучаючи останніх до шкільної діяльності, допомагаючи знайти спільні інтереси та за можливості - вирішити конфлікти.

  1. Здоровий спосіб життя

Здоров’я – це подарунок від Бога, тож ми покликані берегти його та піклуватися про власне тіло.  Вчителі на власному прикладі показують переваги здорового способу життя. В школі ми дотримуємося вегетаріанського харчування, балансу між розумовими та фізичними навантаженнями, цінуємо прогулянки на свіжому повітрі та емоційну підтримку.

  1. Служіння ближнім

Коли ми служимо іншим, ми не лише покращуємо наше суспільство, але й відкриваємо власне серце для добра.

  1. Унікальність кожної людини

Ми цінуємо кожну дитину, вчителя, тата і маму як неповторну особистість, вчимося співпрацювати, навчатися один в одного та формувати характер для вічності.

  1. Доброчесність

Ми переконані, що досягти успіху в житті можна лише дотримуючись принципу чесності у всіх своїх вчинках. Ми виховуємо покоління, що поважає працю свою та ближніх і чітко знає визначення понять «авторське право» та «академічна доброчесність». Це покоління, що може змінити не лише власне оточення, а й майбутнє нашої країни.

  1. Відповідальність

Все, що нам належить – подарунок від Бога. Тож ми відповідальні перед Ним за всі ресурси, якими володіємо: наш час, наші сили, наші фінанси. Ми покликані використовувати їх мудро – щоб прославити Нашого Творця.