Бачення

Бути  християнським закладом з унікальним освітнім простором, принципи і цінності якого грунтуються  на біблійному світогляді, а устрій, традиції, правила й цінності якого стали б еталоном для наслідування нашими вихованцями, який готує  випускників для активної участі у житті та служінні суспільству.

Місія

За допомогою християнської освіти, сприяти гармонійному розвитку  фізичних, розумових і духовних сторін учнів, формуючи громадян з високими ідеалами та відповідальністю перед  Богом та суспільством.

Філософія

Наша філософія основана на християнських принципах і спрямована на    гармонійний  всебічний розвиток особистості  учнів, формування в них ключових освітніх компетентностей. Ми створюємо умови для отримання  не лише  високих академічних знань, але  й виховуємо фізичні, соціальні і духовні цінності, цим самим готуємо майбутнє щасливе суспільство.