Наша філософія основана на християнських принципах і спрямована на    гармонійний  всебічний розвиток особистості  учнів, формування в них ключових освітніх компетентностей. Ми створюємо умови для отримання  не лише  високих академічних знань, але  й виховуємо фізичні, соціальні і духовні цінності, цим самим готуємо майбутнє щасливе суспільство.