За допомогою християнської освіти, сприяти гармонійному розвитку  фізичних, розумових і духовних сторін учнів, формуючи громадян з високими ідеалами та відповідальністю перед  Богом та суспільством.